საბანკო გადარიცხვა

შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ნებისმიერ ბანკში და გადარიცხოთ ჰოსტინგის საფასური შემდეგი მონაცემებით:

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:თიბისი ბანკის ცენტრალური ფილიალი

შ.პ.ს “პროსერვ.ჯი”
საიდენტიფიკაციო კოდი: 412706086
ს.ს. თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი GE40TB7438836020100006

გადახდის დროს, დანიშნულებაში აუცილებლად უნდა მიუთითოთ ბილინგის სისტემის მიერ
თქვენთვის გამოგზავნილი ინვოისის ნომერი !

ან საფასურის გადახდის გამარტივების და კომფორტულობის მიზნით შესაძლებელია მომსახურეობის ღირებულების გადახდა ინტერნეტბანკინგის კომუნალური გადასახადების მოდულის მეშვეობით.

ველში "კომპანიის დასახელება" მიუთითეთ "პროსერვ.ჯი", ხოლო იდენტიფიკატორად გამოიყენეთ თქვენთვის ბილინგის სისტემის მიერ დაგენერირებული ინვოისის ნომერი, რომელიც უნიკალურია და ყოველ ჯერზე გადახდამდე შვიდი დღით ადრე გეგზავნებათ საკონტაქტო მეილზე

მომსახურების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია Visa/Mastercard ელექტრონული ბარათი-ს მეშვეობით.
გადახდის ბმული მითითებული იქნება ინვოისში.

მომსახურების გააქტიურება

მომსახურების გააქტიურება ხდება მომენტალურად, კომპანია პროსერვ.ჯი გთავაზობთ უფასო მომსახურების 14 დღეს, ამ დროის განმავლობაში აბონენტს შესაძლებლობა აქვს შეისწავლოს მომსახურების ხარისხი, 14 დღის შემდეგ გამოგეგზავნებათ მომსახურების ინვოისი, რომლის შესაბამისად მოხდება ანგარიშსწოერება, თუ აბონენტმა ამ დღეების განმავლობაშიც არ მოახდინ ანგარიშწორება თქვენი სერვისი გაუქმდება და ფაილები ამოშლილი იქნება სერვერიდან.

თანხის დაბრუნება

მომხმარებელს შეიძლება ჰქონდეს გადახდილი თანხის დაბრუნების უფლება მომსახურების შეწყვეტის, გაცემული მომსახურების კრედიტების, ინვოისის კორექტირების შესაბამისად.
ჩვენ გვაქვს თანხის დაბრუნების გარანტია 30 დღეში (ჰოსტინგის და ვირტუალურ პირად სერვერებზე) და თანხის დაბრუნების გარანტია 7 დღეში (ძირეულ სერვერებზე). დროის ათვლა დაიწყება შეკვეთის
მიწოდების დროიდან და ვადაგადაცილების შემთხვევაში თანხა არ დაიბრუნება.
თუ თქვენ გსურთ შეწყვიტოთ სერვისით სარგებლობა გარანტიის დღეების განმავლობაში (და დაიბრუნოთ თანხა), თქვენ უნდა გამოგვიგზავნოთ წერილობითი მოთხოვნა
არ არის “თანხის დაბრუნების გარანტია” მომსახურების წესებისა და პირობების დარღვევის შემთხვევაში!